Servicios online para la Administración Local

Registres d麓Urbanisme

RUBI, Registres d’urbanisme informatitzats, permet els ajuntaments registrar, d’una forma fàcil i intuïtiva, la identitat dels propietaris o titulars dels drets reals de les finques afectades per un pla urbanístic, en compliment al REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

L’aplicació disposa de control d’usuaris, de manera que per accedir-hi cal la identificació amb un nom d’usuari i contrasenya.

L’esquema de funcionament de l’aplicació és el següent:

1. Béns i espais i Drets reals.

2. Planejaments Urbanístics.

3. Convenis Urbanístics


Aquest programa permet mantenir les dades principals dels instruments d'ordenació urbanística així com el registre dels assentaments que els afecten


  • Béns i Espais: Dades cadastrals de les finques afectades pels plans urbanístics.

  • Planejaments: Dades generals dels instruments de planejament d’un ajuntament.

  • Convenis: Dades generals dels Convenis Urbanístics en què intervé l'ajuntament.

  • Fitxa Resum: Dades urbanístiques dels diferents instruments urbanístics que gestiona l'aplicació (Planejaments, Convenis i Béns).

  • Drets Reals: Dades dels propietaris dels drets reals sobre les finques.

  • Assentaments: Actes, resolucions i acords que afecten els instruments urbanístics i que hagin de ser registrats segons la legislació vigent.

  • Documents: Dades dels documents esmentats en els assentaments.


BÉNS I ESPAIS I DRETS REALS

Les dades referents a les finques i als titulars dels drets reals estan distribuïdes en tres pestanyes: dades cadastrals, dades urbanístiques i transmissió de drets. A la imatge es mostren les dades cadastrals.

 

 

PLANEJAMENTS URBANÍSTICS

Les dades referents als planejaments urbanístics estan dividides en 4 pestanyes: Instruments de planejament, béns i espais, convenis i assentaments trobats. A la imatge es mostren els instruments de planejament .


CONVENIS URBANÍSTICS

 

Les dades referents a convenis urbanístics estan dividides en 2 pestanyes: convenis urbanístics i assentaments trobats. A la imatge es mostren els convenis urbanístics.

 

 

ambé disposa d'un editor amb què es podran obtenir informes personalitzats de les dades introduïdes.


Preu del programa: 500 euros (IVA i despeses d’enviament incloses)

 

Addicionalment el programa presenta: 

• Llistats desplegables configurables.

• Configuració de mòduls segons necessitats

• Capacitat de tenir diferents mòduls oberts al mateix temps.

• Diferents opcions de maneig dels mòduls amb la possibilitat de filtrar i ordenar els resultats, veure modificacions d’un registre, històrics, etc.

• Facilitat de cerca de la informació.

• Gestió i generació d’informes i imprimir-los, guardar-los al PC o enviar-los via e-mail.

• Menú d'ajuda en pantalla.