Servicios online para la Administración Local

DISCURSOS DE BALEARS

Models de discursos per a alcaldes i altres c脿rrecs municipals.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE DISCURSOS:

GRUP I. GUIÓ DE DISCURSOS EN LA INAUGURACIÓ D'EQUIPAMENTS I ACTES CULTURALS

1. INAUGURACIÓ D'UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Pas 1.- Inauguració D'una Biblioteca Municipal

2. PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE.

Pas 1.- Presentació D'un Llibre

3. INAUGURACIÓ D'UN CONCERT.

Pas 1.- Inauguració D'un Concert

GRUP II. GUIÓ DE DISCURSOS EN LA INAUGURACIÓ D'OBRES O SERVEIS PÚBLICS.

0. CONSIDERACIONS GENERALS.

Pas 1.- Salutació

Pas 2.- Part Central Del Discurs

Pas 3.- Cloenda

1. INAUGURACIÓ D'UN CENTRE CÍVIC PER A LA GENT GRAN.

Pas 1.- Inauguració D'un Centre Cívic Per A La Gent Gran

2. INAUGURACIÓ D'UN CENTRE DE DIA I/O RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA.

Pas 1.- Inauguració D'un Centre de Dia I/o Residència Per A La Gent Gran Amb Dependència

3. INAUGURACIÓ D'UNA RESIDÈNCIA O HABITATGES TUTELATS DESTINATS A L'ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES.

Pas 1.- Inauguració D'una Residència O Habitatges Tutelats Destinats A L'atenció A Les Persones Discapacitades

4. INAUGURACIÓ D'UN TALLER OCUPACIONAL PER A PERSONES DISCAPACITADES.

Pas 1.- Inauguració D'un Taller Ocupacional Per A Persones Discapacitades

5. INAUGURACIÓ D'UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.

Pas 1.- Inauguració D'un Centre Especial de Treball

6. INAUGURACIÓ D'UN CASAL DE JOVES.

Pas 1.- Inauguració D'un Casal de Joves.

7. INAUGURACIÓ D'UNA CARRETERA, O LA MILLORA D'UN CARRER DE LA VILA.

Pas 1.- Inauguració D'una Carretera, O La Millora D'un Carrer de La Vila.